Bɩtar-biə tulə

Wəənnu tɩlʋ na zʋ tɩn: 
  • File icon Kassem - Lexique Pro Setup.exe
    pa kʋ zʋ280.42 Kʋ dagɩm MB

Yoseeni, abam wanɩ á telesage bɩtar-biə tulə Kasɩm dɩ Nasarɩm á ma k'i á ɔrdɩnatɛɛrɩ wʋn'i sɩ á taá jɩga maŋa maama.

Bɩtar-biə tula kasɩm di nasarem dɩ wʋra jəgə kantʋ nɩ:

https://www.webonary.org/kassem-bf

Dáanɩ, á waŋɩ á cəgi taana yam á wəli da.