Bɩrat-biə tulə -oda

Bɩtar-biə tulə kantʋ dɩ wʋra jəgə kantʋ nɩ

https://www.webonary.org/kassem-bf

dáanɩ á wan á cəgi nɔɔnʋ na ŋɔɔnɩ bɩtar-biə yam dɩ kasɩm sɩ vərə taa zaasa kasɩm taanɩ lanyɩran.