Filim dwi təri təri

Yo seeni á wʋ́ na filim dwi təri təri mʋ.