Bɩtar-biə tulə

Wəənnu tɩlʋ na zʋ tɩn: 
  • File icon Kassem - Lexique Pro Setup.exe
    pa kʋ zʋ280.42 Kʋ dagɩm MB

Abam wanɩ á telesarze bitar-biə tulə program kantʋ á ma kɩ á ɔrdɩnatɛɛrɩ wʋnɩ sɩ á taá jɩga.